Τα Fee Brothers είναι η νούμερο ένα επιλογή των bartenders όσον αφορά Bitters. Με πάνω από 150 χρόνια παράδοση και πολλές γεύσεις.

Flavours

Old fashion Bitter
Orange Bitter
Celery Bitter
Cherry Bitter
Aztec Chocolate Bitter
Cranberry Bitter
Grapefruit Bitter
Lemon Bitter
Mint Bitter
Peach Bitter
Plum Bitter
Rhubarb Bitter
Black Walnut Bitter
Whiskey Barel – Aged Bitter
Gin Barel – Aged Bitter